Vocht in de kelder zelf oplossen

Wanneer je een kelder hebt en deze voor allerlei zaken gebruikt, bijvoorbeeld om voedsel of andere zaken in te bewaren, dan is het bijzonder vervelend als je ontdekt dat er altijd veel vocht ontstaat. Vocht in een kelder kan er namelijk voor zorgen dat er schimmels ontstaan en ook op andere manieren alles wat je er bewaart aantasten. Het is dan ook logisch dat je wat aan dit probleem wilt doen, maar uiteraard wil je er niet gelijk iemand voor inschakelen die een hoog bedrag vraagt om het voor hem of haar kleine klusje af te handelen. Gelukkig zijn er ook verschillende manieren om zelf van het vocht in je kelder af te komen. In dit artikel zullen wij, De Jong BV Vochtbestrijding uit Eindhoven, deze verschillende manieren behandelen.

Probeer het eens met vochtwerende verf

Het is vaak niet de meest doeltreffende manier, maar vanwege de lage kosten toch zeker de moeite waard: het verven van de muren in je kelder met vochtwerende verf. Deze verf zorgt ervoor dat het vocht dat normaal gesproken uit de muren loopt nu geweerd wordt, waardoor je kelder droogt blijft en zodoende ook de spullen die je erin hebt beschermd blijven. Tenminste, dit is de bedoeling, in de praktijk blijkt namelijk vaak dat vochtwerende verf niet volstaat om het probleem op te lossen, zeker niet als het om een ernstig probleem gaat. Vaak is er dan alleen sprake van een maskering van het probleem. Proberen kan echter altijd, want baat het niet dan schaadt het niet.

Achterhaal de oorzaak en neem die weg

Iets wat vaak veel effectiever blijkt te zijn dan het verven van de muren met vochtwerende verf is het wegnemen van de oorzaak van de vochtoverlast. Soms moet hiervoor de hulp van een professional ingeroepen worden, als het om een complexe oorzaak gaat, maar vaak kun je deze oorzaak ook zelf wel wegnemen. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer er door regenoverlast en een verkeerde afvoer net ter hoogte van de kelder veel water neerkomt. Zo’n oorzaak kun je bijvoorbeeld wegnemen door de dakgoten op een andere plek het water te laten lozen.

Zorg voor voldoende ventilatie

De hierboven genoemde oplossingen die je zelf kunt toepassen zijn in een zekere zin vrij drastische in de zin dat je er echt wat voor moet doen, zoals verven of het verplaatsen van de uitkomst van de dakgoot. Ook kleine veranderingen kunnen echter een groot verschil met zich meebrengen op dit gebied. Door bijvoorbeeld een raampje open te zetten in de kelder, kun je al een hoop problemen wegnemen in de kelder, omdat het vocht dan tegengewerkt kan worden. Een raampje plaatsen of een luchtgat onderaan de kelderdeur aanbrengen kan uiteraard ook.